ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (CLEAN ROOMS)

Η EnergyOne έχει μελετήσει και κατασκευάσει πληθώρα καθαρών χώρων (clean rooms)

για την φαρμακοβιομηχανία, την βιομηχανία τροφίμων και για εργαστήρια και χειρουργεία σε νοσοκομεία, σύμφωνα

 • με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαικής Ένωσης για Καλή Κατασκευαστική Πρακτική (EU Guidelines to Good Manufacturing Practice – GMP)
 • Τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα ΕΝ ISO 14644 and ΕΝ ISO 14698

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι

 • - ο αυτοματισμός της εγκατάστασης (BMS - Building Management System) καθώς και
 • - η διασφάλιση ότι στους καθαρούς χώρους πληρούνται οι προδιαγραφές τους, (EMS – Environmental Management System) όπως
   • - θερμοκρασία, υγρασία και διαφορική πίεση εντός των ορίων
   • - πόρτες κλειστές.
   •  

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα διακριτά στάδια:

 • - Impact Assessment
 • - Good Engineering Practice (περιλαμβάνουν User Requirements Brief and Requirements Specifications)
 • - Commissioning
 • - Qualification Practices (περιλαμβάνουν Validation Master Plan)
 • - Design (DQ), Installation (IQ), Operational (OQ) and Performance (PQ) Qualification
 •  
ENERGYONE

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ

  Ή ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
  Τηλέφωνο Eπικοινωνίας & Υποστήριξης +30 2109416057

  Προμηθευτές